یادداشت
کیسه سیب زمینی
1394/7/19

پل‌هایت را خودت باید بسازی!
پسری جوان از شهری دور به دهكده شيوانا آمد و به محض ورود به دهكده، بلافاصله سراغ مدرسه شيوانا را گرفت و نزد او رفت و مقابلش روی زمين مودبانه نشست و گفت: “از راهی دور به دنبال يافتن جوابی چندين ماه است كه راه می روم و همه گفته‌اند كه جواب من نزد ...
1394/1/24

معجزات همیشه رخ می‌دهند!
دختری جوان نزد شیوانا آمد و به او گفت: “پدر و مادرم را سال گذشته از دست دادم و تنها نزد برادرم و همسرش زندگی می‌کنم. از زندگی بسیار ناامید بودم و فکر می‌کردم خدا مرا دوست ندارد که دچار این همه مصیبت شده‌ام....
1394/1/24

گزارش
مرکز فردای روشن با آروزی سلامت و پیشرفت روزافزون در خدمت شما دوستان است
صفحه اول  >> مقالات >>
شخصیت | الگوی روانی – زیستی درمان
الگوی روانی – زیستی درمان
موضوع: اختلالات شخصیت
نویسنده: محمد امیدی فرد

الگوی روانی – زیستی درمان مرکب از روان درمانی و دارودرمانی است و اساس آن را ویژگی های تثبیت شده ساختاری و بالینی و مشخصات مفروض عصبی – شیمیایی مربوط به مزاج و منش تشکیل می دهند. دارودرمانی و روان درمانی را می توان به شکل سازمان یافته با ساختار شخصیت و مرحله رشد منش هر فرد به صورت جداگانه انطباق داد و هماهنگ کرد و واضح است که این روش برتری منحصر به فردی نسبت به سایر رویکردهای موجود دارد.

درمانی دارویی اختلالات شخصیت، جدیدترین پیشرفتی است که در این زمینه حاصل شده است. در اینروش ابتدا علایم هدف شناسایی می شوند، و سپس داروهای خاصی که اثرات شناته شده ای بر صفات شخصیتی مختلف (مثل اجتناب از آسیب) دارند مورد استفاده قرار می گیرند. جدول زیر خلاصه ای از داروهای انتخابی برای درمان علایم هدف مختلف مربوط به اختلالات شخصیت را ذکر کرده است.

 

علامت هدف

داروی انتخابی


موارد منع مصرف

 

الف) اختلال کنترل رفتار

پرخاشگری – تکانشگری

پرخاشگری عاطفی(خشم و عصبانیت توام با EEG طبیعی)پرخاشگری غارتگرانه (خصومت – سنگدلی)


پرخاشگری شبه عضوی


پرخاشگری ایکتال (EEG غیر طبیعی)

 

 

لیتیوم

داروهای سروتونرژیک

ضد تشنج ها

داروهای ضد روان پریشی به مقدار کم

داروهای ضد روان پریشی

لیتیوم

آنتاگونیستهای گیرنده بتا- آدرنرژیک

ایمی پرامین

آگونیستهای کولینرژیک (دونپزیل)

کاربامازپین

دی فنیل هیدانتوئین

بنزودیازپین ها

 

 

بنزو دیازپین ها؟

محرک هابنزودیازپین ها

محرک هاداروهای ضد روان پریشی

محرک­ها

 

 

ب) کژتنظیمی خلق

بی ثباتی هیجانی

افسدگی

افسردگی آتیپیک، افسرده خوییگسستگی هیجانی

 

 

لیتیوم

داروهای ضد روان پریشی

MAOIs

داروهای سروتونرژیک

داروهای ضد روان پریشی

آنتاگونیستهای توام سروتونین – دوپامین

داروهای ضد روان پریشی آتیپیک

 

 

داروهای سه حلقه ای؟


داروهای سه حلقه ای؟

 

 

پ) اضطراب

شناختی مزمنجسمی مزمن


اضطراب شدید

 

 

داروهای سروتونرژیک

MAOIs

بنزودیازپین ها

MAOIs

آنتاگونیستهای گیرنده بتا – آدرنرژیک

مقادیر کم داروهای ضد روان پریشی

MAOIs

 

 

محرک ها

 

 

ت) علایم روانپریشی

حاد و روانپریشی

علایم شبه رواپریشی مزمن و خفیف

 


 

داروهای ضد روان پریشی

مقادیر کم داروهای ضد روان پریشی

 


 

محرک ها

 

 

پیتر کرامر در کتابش «گوش سپردن به آوای پروزاک» ذکر می کند که اگ با تجویز فلوکستین طح سروتونین را بالا ببریم، تغییرات شخصیتی بارزی نظیر کم شدن حساسیت به طرد، افزایش جراتمندی،‌بهبود اعتماد به نفس،‌و بهبود قدرت تحمل استرس می تواند پیدا شود. تغییرات مذکور در صفات شخصیتی در بیماران مبتلا به یف گسترده ای از اختلالات روانپزشکی و نیز در افرادی که نمی توان تشخیص خاصی بر اختلال روانی آنها گذاشت رخ می دهند. به کار بردن دارو برای درمان صفاتی خاص در فردی که از سایر جهات طبیعی است (یعنی واجد ملاک های یک اختلال شصیت تمام عیار نیست) مورد اختلاف نظر است. منتقدین نام این روش را روان داروشناسی آرایشی گذاشته اند.

صفات منشی زیستی

چهار صفت منشی مختلف در جدول زیر شرخ داده شده است که هر کدام اساس و شالوده عصبی – شیمایی و عصبی – فیزیولوژیک مشخصی دارد. برخی محققین در مورد برخی صفات مانند تنوع طلبی قایل به وجود ژن های اختصاصی هستند.

بعد مزاجی

توصیف کننده های مربوط به انواع حداکثر و حداقل

بالا

پایین

اجتناب از آسیب

 

بدبینی

ترسو

خجالتی

خستگی ناپذیر

 

 

خوش بینی

جسور

خونگرم

پرانرژی

 

جستجوی تازگی

(تنوع طلبی)

 

کند و کاوگر

تکانشی

ولخرج

تحریک پذیر

 

 

تودار

سنجیده

مقتصد

خویشتن دار

 

وابستگی به پاداش

 

احساساتی

گشاده رو

پر حرارت

دلبسته

 

 

بی تفاوت

نجوش

سرد مزاج

مستقل

 

پشتکار

 

سخت کوش

قاطع

پرشور

کمامل گرا

 

 

تنبل

لوس

قاصر

واقع بین

 

 
اجتناب از آسیب

اجتناب از آسیب عبارت است از یک گرایش و سوگیری ارثی در مهار رفتار در پاسخ به علایم و هشدارهای مربوط به مجازات و عدم پاداش. تظاهرات اجتناب زیاد از آسیب عبارت است از ترس از عدم قطعیت، مهار اجتماعی،‌ کمرویی و خجالت در مقابل غریبه ها،‌ خسته شدن سریع، و نگرانی بدبینانه در پیش بینی مشکلات، حتی در وضعیت هایی که سایر افراد را نگران نمی کند. افرادی که سطح اجتناب از آسیب در آن ها پایین است، بی خیال، شجاع، پرانرژی، معاشرتی و خوش بین هستند،  این صفات راحتی در شرایطی که اکثر افراد را نگران می کند، دارند.

زیست – روان شناسی اجتناب از آسیب بسیار پیچیده است. بنزودیازپین ها از طریق مهار گاباارژیک نورونهای سروتونرژیکی که از هسته های رافه پشتی منشأ می گیرند، سبب مهارزدایی اجتناب می شوند.

 برش نگاری با صدور پوزیترون (PET) با استفاده از F‌18 – دزوکسی گلوکز (FDG) در انستیتوی ملی بهداشت روانی (NIMH) بر روی 31 داوطلب بزرگسال سالم در حین انجام یک تکلیف ساده، ممتد، و عملی، نشان داد که اجتناب از آسیب، با افزایش فعالیت در مدار پارالیمبیک قدامی، به ویژه آمیگدال و اینسولای راست، قشر اوربیتوفرونتال راست، و قشر پره فرونتال میانی چپ، ارتباط دارد.

بالا بودن غلظت گابا در پلاسما نیز با پایین بودن میزان اجتناب از آسیب مرتبط است. به علاوه ، غلظت گابای پلاسما با سایر ملاک های استعداد و آمادگی برای ایجاد اضطراب ارتباط دارد، و با غلظت گابا در مغز نیز همبستگی زیادی نشان می دهد. و در نهایت، یکی از ژنهای موجود بر روی کروموزوم 12 q 17 که بروز یک ناقل سروتونین را تنظیم می کند، مسوول 4 تا 9 درصد تنوع کلی در ویژگی اجتناب از آسیب است. این یافته ها نقش هر دو نوع استطاله های گاباارژیک و سروتونرژیک خارج شده از رافه پشتی را در تفاوت های ساختاری و زمینه ای فردی از نظر مهار رفتاری که به صورت اجتناب از آسیب تعریف می شود، تایید می کند. افرادی که داروهای سروتونینی دریافت می کنند میزان کمتری از رفتار اجتناب از آسیب را نشان می دهند.

 
جستجوی تازگی (تنوع طلبی)

تنوع طلبی بازتاب نوعی سوگیری ارثی در شروع یا فعال سازی روی آوری فرد در پاسخ به چیزهای تازه و بدیع، رویکرد به علام حاکی از پاداش، و اجتناب فعال از سیگنال های شرطی شده مجازات و گریز از تنبیه غیر شرطی است.(فرض بر این است که تمامی این فعالیت ها بخشی از یک سیستم ارثی یادگیری هستند). تنوع طلبی به صورت فعالیت کاوشی در واکنش به تازگی، تکانشگری، افراط در روی آوری به نشانه های پاداش و اجتناب فعال از ناکامی تظاهر می کند. افرادی که تنوع طلبی زیادی دارند آتشی مزاج، کنجکاو، بی حوصله، تکانشی ،‌ولخرج، و نامنظم هستند. افرادی که تنوع طلبی آنها کم است سرد مزاج، غیر کنجکاو، خویشتن دار، فکور، مقتصد، تودار، قادر به تحمل یکنواختی، و منظم هستند.

استطاله های دوپامینرژیک نقش بسیار مهمی در تنوع طلبی دارند. تنوع طلبی مستلزم افزایش بازجذب دوپامین در پایانه های پیش سیناپسی است،‌و بنابراین به تحریک مکرر جهت حفظ سطح مطلوب تحریکات دوپامینرژیک پس سیناپسی احتیاج دارد. تنوع طلبی به انجام رفتارهای لذت طلبانه مختلفی منجر می شود، نظیر سیگار کشیدن، که می تواند مشاهده مکرر پایین بودن سطح پلاکتی فعالیت MAO نوع B (MAOB) را توجیه کند، چون سیگار کشیدن فعالیت MAOB را در پلاکتها و در مغز مهار می کند.

 
وابستگی به پاداش

وابستگی به پاداش به معنای حفظ و ادامه رفتار در پاسخ به علایم پاداش اجتماعی است. افرادی که وابستگی زیادی به پاداش دارند، خوش قلب، حساس، وابسته به جمع‌ و معاشرتی هستند. افرادی که وابستگی آنها به پاداش کم است،‌ واقع بین، سرد،‌ اهل عمل، نسبت به اجتماع غیر حساس، و دودل هستند و نسبت به تنهایی بی تفاوتند.

تصور می شود که استطاله های نورآدرنرژیک خارج شده از لکوس سرولئوس و استطاله های سروتونرژیک رافه میانی بر این قبیل شرایط مربوط به پاداش تاثیر داشته باشند. بالا بودن میزان وابستگی به پاداش با افزایش فعالیت تالاموس مرتبط است. غلظت 3- متوکسی – 4- هیدروکسی فنیل گلیوکول (MHPG) در افرادی که وابستگی زیادی به پاداش دارند، کم است.

 
پشتکار

پشتکار (persistence) عبارت است از حفظ و ادامه رفتار با وجود ناکامی،‌ خستگی، و تقویت متناوب. افرادی که پشتکار زیادی دارند سخت کوش، شکیبا،‌و جاه طلب و بلند پروازی هستند که دوست دارند حداکثر تلاششان را برای رسیدن به پاداش مورد نظر انجام دهند و ناکامی و خستگی را به صورت چالشهایی شخصی می نگرند. افرادی که پشتکار کمی دارند، تنبل، غیر فعال، بی ثبات، و نامتعادل هستند. وقتی با ناکامی مواجه می شوند به آسانی شکست را قبول می کنند،‌به ندرت برای رسیدن به موفقیت های بیشتر تلاش می کنند و حتی در صورت دریافت پاداش های متناوب نیز پایداری و پشتکار اندکی نشان می دهند.

مطالعات اخیر در جوندگان، نشان دهنده ارتباط میان یکپارچگی و سلامت اثر از میان برنده تقویت نسبی اتصالات هیپوکامپی و متابولیسم گلوتامات است. مواد محرک روان می توانند سبب تقویت پشتکار شوند.

 
ICD-10

طبق دهمین تجدید نظر طبقه بندی آماری و بین المللی بیماریها و مشکلات بهداشتی وابسته (ICD-10) اختلالات شخصیت به این صورت توصیف شده است: آشفتگی هایی شدید در شخصیت و رفتار که انحرافهایی بارز از الگوهای فرهنگی بهنجار است. رهنمودهایی که در ICD-10 برای تشخیص اختلالات شخصیت آمده است، عبارت است از: آشفتگیهای دیرپا در چندین حوزه کارکرد، رفتار نافذ و غیر انطباقی، شروع در کودکی یا نوجوانی، تداوم تا بزرگسالی،‌رنج و عذاب قابل توجه شخص (ولو گاه فقط در اواخر سیر اختلال بارز شود)، و معمولاً – نه همیشه – مشکلات چشمگیر در کار و رفتار اجتماعی. در ICD-10 امکان در نظر گفن ملاک هایی برای توصیف اختلالات شخصیت در فرهنگ های گوناگون نیز وجود دارد.

منبع : کتاب خلاصه روانپزشکی کاپلن و سادوک ترجمه دکتر فرزین رضایی

1392/6/26
پر بازدید
1392/6/6: اختلال شخصیت بدگمان (پارانوئید)
1392/6/20: اختلال شخصیت وسواسی – جبری
1392/6/20: اختلال شخصیت وابسته
1392/6/22: اختلال شخصیت نامعین (NOS) قسمت اول
1392/6/5: اختلال شخصیت
آخرین مطالب
1392/6/24: اختلال شخصیت نامعین (NOS) قسمت دوم
1392/6/22: اختلال شخصیت نامعین (NOS) قسمت اول
1392/6/20: اختلال شخصیت وسواسی – جبری
1392/6/20: اختلال شخصیت وابسته
1392/6/18: اختلال شخصیت دوری گزین
بدون نظر

نام
پست الکترونیکی
وب سایتhttp://
متن
کد امنیتیکد
تکرار کد امنیتی حساس به حروف کوچک و بزرگ
گفتگو
عضویت خبرنامه
پست الکترونیکی
اشتراک قطع اشتراک
اطلاع با پیامک
تلفن همراه
اشتراک قطع اشتراک
مطالب مهم

پرسشنامه حالت – رگه اضطراب اسپیلبرگر در بانک فایل قرار داده شد( جدید 1394.01.22)

پرسشنامه وقایع و تغییرات زندگی خانوادگی جوانان در قسمت بانک فایل قرار داده شد

مقیاس اضطراب وجودی لارنس گود در قسمت بانک فایل قرار داده شد 

مقیاس افسردگی، اضطراب، استرس DASS در قسمت بانک فایل قرار داده شد 

مقیاس ترس از موفقیت گود در قسمت بانک فایل قرار داده شد 

مقیاس نگرانی و بلاتکلیفی  در قسمت بانک فایل قرار داده شد 

مقیاس خود سنجی اضطراب زانک در قسمت بانک فایل قرار داده شد

مقیاس اضطراب کتل در قسمت بانک فایل قرار داده شد

مقیاس اضطراب امتحان ساراسون در قسمت بانک فایل قرار داده شد

پرسشنامه اضطراب بک در قسمت بانک فایل قرار داده شد

احساس ناراحتی از موفقیت در قسمت بانک فایل قرار داده شد 

پرسشنامه اضطراب امتحان در قسمت بانک فایل قرار داده شد

مقیاس ترس از صمیمیت در قسمت بانک فایل قرار داده شد

پرسشنامه بهداشت زندگی در قسمت بانک فایل قرار داده شد

پرسشنامه بحران هویت در قسمت بانک فایل قرار داده شد

مقیاس خود – کار آمدی کودکان در قسمت بانک فایل قرار داده شد

مقیاس خود آشکار سازی بزرگسال در قسمت بانک فایل قرار داده شد 

عزت نفس زاندا در قسمت بانک فایل قرار داده شد 

پرسشنامه خود پنداره SCQ   «راج کمار ساراسوت»  در قسمت بانک فایل قرار داده شد 

پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت- نوجوانان و جوانان در قسمت بانک فایل قرار داده شد 

پرسشنامه کوپر اسمیت  (فرم تجدید نظر شده) درقسمت بانک فایل قرار داده شد

مقیاس خود پنداره راجرز در قسمت بانک فایل قرار داده شد

مقیاس خود پنداره کودکان پیرز - هریس در قسمت بانک فایل قرار داده شد

 پرسشنامه رغبت میشل گوکلن در قسمت بانک فایل قرار داده شد

پرسشنامه ابراز وجود برای جوانان در قسمت بانک فایل قرار داده شد

آزمون عزت نفس کوپر اسمیت  در قسمت بانک فایل قرار داده شد

پرسشنامه چند محوری بالینی میلون 3 در قسمت بانک فایل قرار داده شد

آزمون مفهوم خویشتن - بک  در قسمت بانک فایل قرار داده شد

پرسشنامه شخصیت آیزنگ کودکان در قسمت بانک فایل قرار داده شد

پرسشنامه شخصیتی گری - ویلسون در قسمت بانک فایل قرار داده شد

تیپ های شخصیتی یونگ در قسمت بانک فایل قرار داده شد

آزمون کلمات فراخوان یونگ در قسمت بانک فایل قرار داده شد

پرسشنامه شخصیتی 3 عاملی کتل در قسمت بانک فایل قرار داده شد

پرسشنامه شخصیتی آیسنگ – فرم کودکان و نوجوانان در قسمت بانک فایل قرار داده شد

Symptom Check List 90 Revised در قسمت بانک فایل قرار داده شد

الگوی پنج عاملی شخصیت در قسمت بانک فایل قرار داده شد

پرسشنامه شخصیتی پنج عاملی NEO PI FF  فرم بلند در قسمت بانک فایل قرار داده شد

پرسشنامه شخصیتی پنج عاملی NEO PI R  فرم بلند در قسمت بانک فایل قرار داده شد

پرسشنامه شخصیتی گاستون برژه در قسمت بانک فایل قرار داده شد

پرسشنامه احوال شخصی وود ورث در قسمت بانک فایل قرار داده شد

پرسشنامه شخصیتی تیپ A و B در قسمت بانک فایل قرار داده شد

مقیاس اندازه گیری نوع اختلال های رفتاری میشل گوگلن در قسمت بانک فایل قرار داده شد

پرسشنامه SCL90 در قسمت بانک فایل قرار داده شد

پرسشنامه شخصیتی برن رویتر در قسمت بانک فایل قرار داده شد

پرسشنامه شخصیت آیزنگ در قسمت بانک فایل قرار داده شد

پرسشنامه شخصیت مینه سوتا، فرم کوتاه در قسمت بانک فایل قرار داده شد

پرسشنامه شخصیت آیزنگ در قسمت بانک فایل قرار داده شد

سوالات فرم بلند MMPI-2 در قسمت بانک فایل قرار داده شد

کنتور
امروز:
    بازدید: 101
    صفحات مرور شده: 101
روز گذشته:
    بازدید: 288
    صفحات مرور شده: 288
جمع کل:
    بازدید: 1628521
    صفحات مرور شده: 1629812